ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ “การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องมือการทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้ง สำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล”

ขอแสดงความยินดี คุณยุทธชัย เรืองรัตน์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ “การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านสิ...

การนําเสนอผลงาน ในหัวข้อ “การปรับปรุงการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น”

ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 คุณจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณชาญณรงค์ เรืองช่วย นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศา...

สำนักเครื่องมือฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และนายอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงฯ เดินทา...

โปรโมชั่น!! รับส่วนลด 50% สำหรับลูกค้าใหม่เอกชน

ด้วยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้สิทธิสำหรับโครงการส่งเสริ...

ประกาศ!! แนวทางการให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มแพร่ระบาดในวงกว้าง

สำนักเครื่...

สำนักเครื่องมือฯ ปรับรูปแบบการให้บริการ “ทดสอบ SEM แบบออนไลน์”

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 074-286904 ถึง 7

Line ID: @ositpsu

Website: https://osit.psu.ac.th/th

Email: osit@group.psu.ac....

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามผู้รับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการจัดการประชุม
"เครือข่ายศูนเครื่องมือวิทยาศาสตร...

ขอเชิญผู้สนใจ!! ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือฯ

ขอเชิญผู้สนใจ!! ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาส...

[Online Training] ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 “ISO/IEC 17025: 2017 Requirements : 16-17 ธันวาคม 2564

เปิดรับแล้ววันนี้!!

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017

“ISO/IEC 17025: 2017 R...

ประกาศแนวปฏิบัติการเข้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง (ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2564)

ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าใช้เครื่องมือด...

เปิดแล้ว!! หลักสูตรอบรม (ออนไลน์) "ข้อกำหนดมาตรฐานมอก. 2677-2558 สำหรับการเตรียมพร้อมขอการรับรอง

#Onlinetraining

หลักสูตร: ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก. 267...

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.

ตามที่สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักเครื่องมือวิทยาศาสต...

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน”

สำนักเครื่องมือฯ ชวนน้อง ๆ เยาวชน ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี 

ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน”

ส่งภาพมาโชว์ฝี...

ประกาศ

ตามที่ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีให้บริการข้อมูลดิบของผลการทดสอบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิต CD น้อยลง มี...

คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือพร้อมเยี่ยมชม #สำนักเครื่องมือ ..องค์กรที่เป็น

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิท...

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแห...

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2567

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยส...

...