นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

บริการสร้าง/ให้คำปรึกษา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ (อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ หรือค่าพารามิเตอร์อื่น ตามความต้องการของลูกค้า) รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือตามขอบข่ายมาตรฐานเพื่อขอการรับรอง มอก. เครื่องมือตอบสนองงานวิจัยและเครื่องมือพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเอกชน นักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยทีมงานวิศวกร/ช่าง ผู้มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โดยตรง

คุณสมบัติ ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Incubator)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
รายละเอียด
 • แสดงผลอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล 4 หลัก พร้อมทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • ปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ถึง 45 °C มีค่าผิดพลาด ± 1 °C
 • ใช้ชุดควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ PID Microcontroller ที่มีความเที่ยงตรงสูง

คุณสมบัติ ระบบจับเวลาสำหรับการจอดรถยนต์ (Count-Down Timer for Car Parking)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง ระบบแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินมาตรการอื่น ๆ ต่อไป เมื่อมีการจอดรถเกินเวลาที่กำหนด
รายละเอียด
 • จอภาพแสดงผลเป็นแบบ LED จำนวน 4 หลัก ตัวอักษรสูง 1.8 นิ้ว
 • สามารถตั้งเวลาในการจอดรถได้ตั้งแต่ 20 นาที ถึง 8 ชั่วโมง
 • รับประกันหลังการขาย 1 ปี (หลังติดตั้ง)

คุณสมบัติ อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Waterbath)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
รายละเอียด
 • แสดงผลอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล 4 หลัก พร้อมทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • ปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ถึง 45 °C มีค่าผิดพลาด ± 1 °C
 • ใช้ชุดควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ PID Microcontroller ที่มีความเที่ยงตรงสูง

คุณสมบัติ ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิตู้แช่และเวชภัณฑ์ (Temperature Monitoring System V.2)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง เป็นระบบเฝ้าระวังช่วงอุณหภูมิเพื่อป้องกัน อุณหภูมิออกนอกช่วงการควบคุม
รายละเอียด ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิตู้แช่และเวชภัณฑ์แจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ (Temperature Monitoring System V.2) เป็นระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิที่ช่วย ในการแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิตู้แช่ เครื่องทำความเย็น หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ต้องการเฝ้าระวังช่วงอุณหภูมิ แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป ซึ่งระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาการทำงาน ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถทำงานออนไลน์ผ่านเว็บ Browser ได้ คุณสมบัติเฉพาะ
 • แสดงผลอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล 4 หลัก พร้อมทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • ปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ถึง 45 °C มีค่าผิดพลาด ± 1 °C
 • ใช้ชุดควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ PID Microcontroller ที่มีความเที่ยงตรงสูง

คุณสมบัติ เครื่องมือทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศ สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ตามมาตรฐาน JIS D 0205-1987

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง เครื่องมือทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศ สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ตามมาตรฐาน JIS D 0205-1987
รายละเอียด
 • ทดสอบตามมาตรฐาน JIS D 0205-1987
 • การทดสอบลักษณะ Outdoor Weatherability Tester/ Outdoor Ozone Tester
 • วัดค่าอุณหภูมิในช่วง 25 ถึง 80 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาด ±1 องศาเซลเซียส
 • วัดความชื้นในช่วง 0 ถึง 80%RH ค่าความผิดพลาด ±5%RH
 • แสดงผล/บันทึกค่าผ่านเว็บบราวเซอร์และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

คุณสมบัติ เครื่อง Ozone Aging Tester: Triangular Specimens

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง ทดสอบการเสื่อมสภาพของยางและเทอร์โมพลาสติก อันเนื่องมาจากโอโซนภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงตามธรรมชาติ
รายละเอียด ความทนทานต่อโอโซน เป็นสมบัติทางกายภาพที่สำคัญของยางคงรูป โดยการทดสอบเพื่อศึกษารอยแตกที่เกิดขึ้นหลังจากนำชิ้นทดสอบที่ได้รับความเครียด (มีการยืดตัว) ไปสัมผัสกับอากาศที่มีปริมาณโอโซนสูงและปรับสภาวะต่างๆ ตามที่มาตรฐานกำหนด ได้แก่มาตรฐาน ASTM D 1149, ASTM D 1171
การทดสอบตัวอย่างจะทดสอบตามวิธีมาตรฐานซึ่งถูกกำหนดไว้ตามมาตรฐานต่างๆที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ สภาวะการทดสอบ เช่น tensile strain, % of elongation, frequency, ozone level, temperature, time รวมถึงลักษณะชิ้นตัวอย่าง ความยาว กว้างและหนา ต้องเตรียมชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D 1149, ASTM D 1171 ชิ้นตัวอย่างจะมีลักษณะ 3 แบบด้วยกัน คือ 1.Rectangular specimen 2.Tapered specimen 3.Triangular specimen

คุณสมบัติ เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย (Wireless Temperature and Humidity Data Logger)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
รายละเอียด
 • วัดค่าอุณหภูมิในช่วง -70 ถึง 150 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาด ±1 องศาเซลเซียส
 • วัดความชื้นในช่วง 0 ถึง 80%RH ค่าความผิดพลาด ±5%RH
 • แสดงผลผ่านจอแสดงผลแอลอีดี/บันทึกค่าผ่านเว็บบราวเซอร์และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
 • ระบบแจ้งเตือนช่วงการควบคุมผ่านช่องทางไลน์

คุณสมบัติ เครื่องทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้งสำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง ใช้หลักการแบบไทม์ออฟไฟร์ท ในการวัดระยะการกระดอน ลดเสียงรบกวนจากการทดสอบได้ 100%
รายละเอียด
 • จอแสดงผลการทดสอบด้วยจอแสดงผลแอลอีดี 3 หลัก พร้อมทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น
รายละเอียด
 • ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Auto Desiccator)
 • ตัวตู้ทำจากวัสดุพลาสติกอะคริลิคใส โครงตู้เป็นพลาสติก
 • มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 50 ลิตร หรือออกแบบตามความต้องการ
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 30% - 60% RH (+5%RH)
 • ใช้ระบบควบคุมความชื้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 8 ช่องสัญญาณ (Temperature Data Logger 8 Channels)

ผู้ผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สมรรถนะหลักของเครื่อง บันทึกอุณหภูมิ 8 ช่องสัญญาณ
รายละเอียด
 • ตรวจจับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -200.0 ถึง 1,200.0 °C
 • ความละเอียดในการตรวจวัดถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง
 • สามารถโอนย้ายข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ผ่าน Serial Port RS-232
 • บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .csv ซึ่งสามารถนำไปใช้กับโปรแกรม Excel ได้

นวัตกรรม By Order

สนใจติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โทร 0 7428 6904 ถึง 7 หรือ Add line official @ositpsu