สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

การเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***


...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

“รอบสอบสัมภาษณ์”

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

“รอบสอบข้อเขียน”

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือฯ จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

...

[ประกาศ] อัพเดท!! ข้อปฏิบัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือฯ

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน" 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน"

“รอบสอบสัมภาษณ์”

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน"

“รอบสอบข้อเขียน”

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้