สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


สำนักเครื่องมือฯ จับมือ C.G. engineering ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาง

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกับ บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยางและวัสดุ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เครื่องมือทดสอบที่พัฒนาก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสานักเครื่องมือฯ และ คุณวิสิฐ ธนินทรา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ครบรอบ 30 ปี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

----------------------------------------------

วันที่ 8 เมษายน 2565 เนื่องในวันครบรอบการวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง

อีกทั้งในช่วงบ่าย สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องเหลียวหลัง...แลหน้า” โดยคุณอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ รูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรำลึกถึงความทรงจำอันทรงคุณค่าจากอดีตถึงปัจจุบัน และปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้ลงมือปลูกต้นกล้าของ “ต้นศรีตรัง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบริเวณสำนักเครื่องมือฯ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นต่อไป

...

ประกาศรายชื่อ "ผู้ผ่านการคัดเลือก" เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

“รอบสอบสัมภาษณ์”

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***


...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

“รอบสอบข้อเขียน”

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***


...

พิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้ “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)” ผนึกกำลัง 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย

สำนักเครื่องมือฯ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้ “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)” ผนึกกำลัง 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย

==================

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2” ร่วมกับสถาบันที่มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 21 สถาบันทั่วประเทศไทย ผนึกกำลัง ด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ห้อง Grand Hall อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ขอบคุณภาพข่าวจาก: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

#OSITPSU #TSEN #MOU

------------------

Tel: 074-286904-7

Line ID: @ositpsu

https://osit.psu.ac.th/th/

...

เปิดรับสมัคร!! นักวิทยาศาสตร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียดการรับสมัคร:

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?Yo/lPFDMCcWx9ur7bY/6vjZnATsIN6ZWKtdyDd/BPdI=

(อย่าลืมอ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนเข้าสมัครงานนะคะ)

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

=============

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ภาพบรรยากาศ การฝึกปฎิบัติตรวจสอบการปนเปื้อนฮารอมในห้องปฎิบัติการ พร้อมสาธิตชุดตรวจสุกร"

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 สำนักเครื่องมือฯ จัดอบรม (พิเศษ) หัวข้อ "การฝึกปฎิบัติตรวจสอบการปนเปื้อนฮารอมในห้องปฎิบัติการ พร้อมสาธิตชุดตรวจสุกร" โดยมีคุณพจชนาถ พัทบุรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษในหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 29 คน ณ ห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือฯ

...

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือฯ

...

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน”

สำนักเครื่องมือฯ ชวนน้อง ๆ เยาวชน ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี 

ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน”

ส่งภาพมาโชว์ฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2565

***โดยส่งผลงานที่ Facebook page สำนักเครื่องมือฯ โดย upload ภาพผลงานทางคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลย***

==========

ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2565 ทาง Facebook: สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

==========

รุ่นการประกวด

กลุ่มที่ 1 : ระดับอนุบาล

กลุ่มที่ 2 : ระดับประถมศึกษา

กลุ่มที่ 3 : ระดับมัธยมศึกษา

==========

กติกาการประกวด

กลุ่มที่ 1 : ระดับอนุบาล

- ระบายสีลงในภาพขนาด A4 ที่กำหนดให้ โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

*ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง*

กลุ่มที่ 2 : ระดับประถมศึกษา

- วาดภาพและระบายสีในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน” ลงในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

กลุ่มที่ 3 : ระดับมัธยม

- วาดภาพและระบายสีในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน” พร้อมเขียนคำบรรยายภาพสั้น ๆ ลงในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

==========

การส่งผลงาน

- ส่งผลงานโดย upload ภาพผลงานทางคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ และคอมเม้นท์ระบุ "รุ่นการประกวด" ที่ร่วมประกวด

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

==========

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณชุติกาญจน์ แซ่อึ่ง (ทีม CSR)

โทร. 074-286904 ถึง 7

หรือ Line: @ositpsu

...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้