สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา
(ขั้นตอนการขอใช้บริการ)

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

สื่อประชาสัมพันธ์


"สำนักเครื่องมือฯ จับมือ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมมือทางด้านวิชาการ"

"สำนักเครื่องมือฯ จับมือ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมมือทางด้านวิชาการ"

วันที่ 26 มี.ค. ...

ประกาศรับสมัคร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสง ...

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผนึกกำลัง สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสง ...

ภาพกิจกรรม workshop "โครงการ Strategic Foresight" สำนักเครื่องมือฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม workshop ภายใต้ "โครงการ Strategic Foresi ...

สำนักเครื่องมือฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ...

หลักสูตร "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) ร ...

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักเครื่องมือฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ...

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB บริษัทผู้ผลิตสายพาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือฯ

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB บริษัทผู้ผลิตสายพาน ได้เดินทา ...


ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Office Of Scientific Instrument and Testing

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้