สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา
(ขั้นตอนการขอใช้บริการ)

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

สื่อประชาสัมพันธ์


สำนักเครื่องมือฯ คว้ารางวัล “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเหรียญทอง” จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ได้เข้าร่วมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral ...

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เทคนิค Molecular เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย" วันที่ 24-25 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใ ...

สำนักเครื่องมือฯ มอบ

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะบุคลากรจากสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาว ...

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi วันที่ 17 ก.ย. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi (Eastern Economic ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏ ...

หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" วันที่ 27-28 ส.ค.2563

เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมภายในให้แก่บุคลากรใ ...


ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Office Of Scientific Instrument and Testing

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 081-898-9266 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้