กรอกข้อมูลสำหรับการเข้าพื้นที่


ไฟล์รูปเท่านั้น (.jpg, .jpeg, .png)
• แนบหนังสือขอความอนุเคราะห์จากต้นสังกัด โดยจำกัดครั้งละไม่เกิน 10 ท่าน
• แนบใบรับรอง การฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ของผู้เข้าดูงานทั้งหมด
• ไฟล์ PDF เท่านั้น (.pdf)