ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดี คุณยุทธชัย เรืองรัตน์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศ “การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องมือการทดสอบการกระดอนของบอลในแนวตั้ง สำหรับ มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล” ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์