ข่าวสาร

#Onlinetraining

หลักสูตร: ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) สำหรับการเตรียมพร้อมขอการรับรอง

==============

  1. วันที่ 14 มกราคม 2564
  2. เวลา 13.30-16.30 น.

**ผ่านโปรแกรม Zoom meeting**

==============

สมัครตอนนี้ คลิกเลย!!

https://osit.psu.ac.th/th/workshop/

ราคาหลักสูตร 1,000 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ - 3 มกราคม 2565

(รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน)

==============

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-286904-7

หรือ Line official: @ositpsu