ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือฯ ชวนน้อง ๆ เยาวชน ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี 

ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน”

ส่งภาพมาโชว์ฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2565

***โดยส่งผลงานที่ Facebook page สำนักเครื่องมือฯ โดย upload ภาพผลงานทางคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลย***

==========

ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2565 ทาง Facebook: สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

==========

รุ่นการประกวด

กลุ่มที่ 1 : ระดับอนุบาล

กลุ่มที่ 2 : ระดับประถมศึกษา

กลุ่มที่ 3 : ระดับมัธยมศึกษา

==========

กติกาการประกวด

กลุ่มที่ 1 : ระดับอนุบาล

- ระบายสีลงในภาพขนาด A4 ที่กำหนดให้ โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

*ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง*

กลุ่มที่ 2 : ระดับประถมศึกษา

- วาดภาพและระบายสีในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน” ลงในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

กลุ่มที่ 3 : ระดับมัธยม

- วาดภาพและระบายสีในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในความคิดของฉัน” พร้อมเขียนคำบรรยายภาพสั้น ๆ ลงในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถใช้สีชนิดใดก็ได้

- ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, อายุ และเบอร์โทรติดต่อกลับที่ด้านล่างผลงาน

==========

การส่งผลงาน

- ส่งผลงานโดย upload ภาพผลงานทางคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ และคอมเม้นท์ระบุ "รุ่นการประกวด" ที่ร่วมประกวด

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

==========

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณชุติกาญจน์ แซ่อึ่ง (ทีม CSR)

โทร. 074-286904 ถึง 7

หรือ Line: @ositpsu