ข่าวสาร

ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

(ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2564)

==============================

**ผู้ใช้บริการต้องแสดง “หลักฐานการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม”

ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

(ทุกเครื่องที่ให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง รวมทั้ง SEM, TEM)

ณ จุดแลกบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 สำนักเครื่องมือฯ

***หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น***

==============================

Clients who want to use instrument (SEM, TEM, and other instrument that used for self-services)

must present the COVID-19 vaccination certificate with two doses to our staff before entry laboratory at the 1st floor, OSIT.

***The clients who want to use instrument must have been trained by our scientist***

==============================

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 074-286904-7

หรือ Line official: @ositpsu