ข่าวสาร

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และนายอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงฯ เดินทางไปประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นายวรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย)

-----------------------------

ติดต่อเรา:  

Tel:  074-286904-7  

 Line ID: @ositpsu

Email: osit@group.psu.ac.th 

Website: https://osit.psu.ac.th