ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ เข้าอบรม การบำรุงรักษา การแก้ปัญหา (Troubleshooting) เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2566 เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการซ่อมบำรุงฯ รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร มุ่งตอบโจทย์ความต้องการเต็มรูปแบบ


อัลบัมรูป