ข่าวสาร

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

On October 4, 2023, the researchers from Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, #universitymalaysiaperlis visited the Office of Scientific Instrument and Testing (OSIT), Prince of Songkla University. The purpose of this visit was to take a science laboratory and all of OSIT services.

Office of Scientific Instrument and Testing is open for academic services as follows: Scientific Sample Test, Laboratory Instrument Repairing and Building, Training Program for university students and researchers in using self-service scientific research tools, Workshop, Scientific Instruments Usage and Maintenance, Safety, Regulations, etc.

--------------------------------

ติดต่อเยี่ยมชม/ดูงาน:

Tel. 0-7428-6904 ถึง 7

Line@ : @ositpsu

Email : osit@group.psu.ac.th

Website : https://osit.psu.ac.th/th/


อัลบัมรูป