ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ...สร้างการรับรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารานำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่สวนยางของตนเอง


วันที่18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีนายปัญญา น่วมประวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมสัมมนา “อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)


ติดต่อเรา:

Tel. 0-7428-6904 ถึง 7

Line@ : @ositpsu

Email : osit@group.psu.ac.th

Website : https://osit.psu.ac.th/th/


อัลบัมรูป