ข่าวสาร

บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

============

วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day

- จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

- มุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม

- รองรับการให้บริการต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ/ชุมชนใกล้เคียง


อัลบัมรูป