ข่าวสาร

ครบรอบ 30 ปี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

----------------------------------------------

วันที่ 8 เมษายน 2565 เนื่องในวันครบรอบการวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง

อีกทั้งในช่วงบ่าย สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องเหลียวหลัง...แลหน้า” โดยคุณอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ รูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรำลึกถึงความทรงจำอันทรงคุณค่าจากอดีตถึงปัจจุบัน และปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้ลงมือปลูกต้นกล้าของ “ต้นศรีตรัง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบริเวณสำนักเครื่องมือฯ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นต่อไป


อัลบัมรูป