ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือฯ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้ “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)” ผนึกกำลัง 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย

==================

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2” ร่วมกับสถาบันที่มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 21 สถาบันทั่วประเทศไทย ผนึกกำลัง ด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ห้อง Grand Hall อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ขอบคุณภาพข่าวจาก: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

#OSITPSU #TSEN #MOU

------------------

Tel: 074-286904-7

Line ID: @ositpsu

https://osit.psu.ac.th/th/


อัลบัมรูป