ข่าวสาร

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 สำนักเครื่องมือฯ จัดอบรม (พิเศษ) หัวข้อ "การฝึกปฎิบัติตรวจสอบการปนเปื้อนฮารอมในห้องปฎิบัติการ พร้อมสาธิตชุดตรวจสุกร" โดยมีคุณพจชนาถ พัทบุรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษในหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 29 คน ณ ห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือฯ


อัลบัมรูป