ข่าวสาร

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือฯ


อัลบัมรูป