ข่าวสาร

กิจกรรมแชร์ความรู้ KM ในที่ประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณผุสดี มุหะหมัด หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "QR_LIMS ระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ยุคไทยแลนด์ 4.0"


อัลบัมรูป