ข่าวสาร

วันที่ 13 ธ.ค. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการฯ และคุณวิสิฐ ธนินทรานนท์ ประธานบริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทชั้นนำในการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับเครื่องทดสอบในอุตสาหกรรมยางและพลาสติกในประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางในการร่วมมือกันผลิตเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อการทดสอบ มุ่งเน้นการตอบสนองแก่ตลาดในอุตสาหกรรมยาง


อัลบัมรูป