ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือฯ คว้ารางวัลชมเชย ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือฯ” ในงานเวทีคุณภาพ ม.สงขลานครินทร์ ปี 2564


อัลบัมรูป