ข่าวสาร

บรรยากาศการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส.

ครั้งที่ 2/2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

**********************

วันที่ 6 ส.ค. 2564 สำนักเครื่องมือฯ โดยคณะทำงานทีม 5 ส. ได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส. เพื่อสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีของบุคลากร โดยการสะสางสิ่งที่ไม่จำเป็น ชี้บ่งเพื่อความสะดวก พร้อมทั้งรักษาความสะอาดในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ


อัลบัมรูป