ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป