ข่าวสาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมหารือแนวทาง "การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ศักยภาพและความพร้อมของสำนักฯ ในการสนับสนุนโครงการวิจัยข้างต้น


อัลบัมรูป