ข่าวสาร

วันที่ 24 พ.ย. 2563 รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมเสวนาหัวข้อ "การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ: ทางออกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ" ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสำนักฯ ได้เสนอความพร้อมและศักยภาพในการวิเคราะห์รองรับการแก้ไขปัญหาโปรตีนในยางธรรมชาติ


อัลบัมรูป