ข่าวสาร

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB บริษัทผู้ผลิตสายพาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป