ข่าวสาร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการดำเนินงานในภาพรวม ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ชั้น G-1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


อัลบัมรูป