ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 ระบบการรับ การจัดเก็บและงานทดสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้บริการ งานซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ชั้น G-1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป