ข่าวสาร

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมประชุมกับทีมแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหาแนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ปี 2564 ให้แก่นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่ทำงานกับสารเคมี ตามมาตรฐานมอก. 2677-2558 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ณ ชั้น G-1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป