ข่าวสาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ได้เข้าร่วมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral presentations ในหัวข้อ "การปรับปรุงการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซน" นำเสนอโดยคุณจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ/ผู้จัดการคุณภาพ และคุณชาญณรงค์ เรืองช่วย นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสามารถคว้ารางวัล “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเหรียญทอง” มาได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster presentations ด้วยกัน 3 ผลงาน คือ 1. แนวปฏิบัติเพื่อขอการรับรองเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. เรื่อง ครุภัณฑ์ตรวจพบ จบกับสมาร์ทโฟน 3. เรื่อง โปรแกรมพัสดุครบ จบในตัวเอง


อัลบัมรูป