ข่าวสาร

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะบุคลากรจากสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ได้นำผลงาน “ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร (Porcine test kit)” เพื่อไปมอบแด่ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมสาธิตการใช้ชุดทดสอบ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร


อัลบัมรูป