ข่าวสาร

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi (Eastern Economic Corridor Development) นำโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป