ข่าวสาร

กิจกรรมสร้างสรรค์ Kaizen day 2_2563 บุคลากรร่วมสร้างและนำเสนอผลงาน "ลด เลิก เปลี่ยน" เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.


อัลบัมรูป