ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อศึกษาด้วย SEM (Biological Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy)" ให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป