ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ "พาใจ..ไปปลูกป่า" ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2563 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา


อัลบัมรูป