ข่าวสาร

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย บริษัท ซีไอพี กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการทดสอบทางด้านยางพารา ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ในวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.


อัลบัมรูป