ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "ระบบการจัดซื้อด้วยโปรแกรมพัสดุออนไลน์" ของสำนักเครื่องมือวิทยนาศาสตร์และการทดสอบ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เดิม)


อัลบัมรูป