ข่าวสาร

วันที่ 5 ก.พ. 2563 บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เดิม)


อัลบัมรูป