ข่าวสาร

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล"

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในสาขาดังนี้

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาทางด้านการตลาด)

- นิเทศศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขา)

- วารสารศาสตรบัณฑิต

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)


รายละเอียดการรับสมัคร:

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpcwtJyVHn+w3dlNowlykAvY=

** ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

    สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

---> หากเปิดลิงก์ไม่ได้ กรุณาเปิดด้วย Microsoft Edge หรือ Firefox แทนค่ะ และอย่าลืมอ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนเข้าสมัครงานนะคะ️


คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร