เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เคมีประยุกต์-ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ


ACCELERATED WEATHERING TESTER, Q-SUN (เครื่องจำลองและเร่งสภาวะภูมิอากาศ) Q-Lab - XE-3
AIR PERMEABILITY TESTER (เครื่องทดสอบอากาศผ่าน) Mesdan Lab - 3240B
AKRON ABRASION TESTER (เครื่องทดสอบความทนการขัดสีแบบ Akron) Qualitest - QT-AA100 Akron
AMINO ACID ANALYZER Hitachi - L-8900
ASH FUSIBILITY DETERMINATOR LECO - AF700
ATOMIC FORCE MICROSCOPE (AFM) NANOSURF - FLEX
AUTOMATED HOMOGENIZER RAYKOL - AH-30
AUTOMATED MIXER KAKUHUNTER - SK-300SII
Automated Solid Phase Extraction LCTECH - FREESTYLE SPE
AUTOMATIC COMPRESSION MACHINE (เครื่องอัดขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ) CT - PR2D-W300L350 PM-WCL-HMI
AUTOMATIC DIRECT MERCURY ANALYZER (DIRECT MERCURY1) Nippon Instruments Corporation - MA-3000
BANDKNIFE SPLITTING MACHINE (เครื่องสไลด์ยางให้บาง) Fortuna - AB320G
BOD ANALYZER MANTECH - PC-BOD
BOMB CALORIMETER IKA - C5000
BRITTLENESS TEMPERATURE TESTER (เครื่องทดสอบอุณหภูมิที่จุดเปราะที่อุณหภูมิต่ำ) YASUDA - 121-R
CAPILLARY RHEOMETER (เครื่องทดสอบความหนืดแบบแคปิลลารี่) Gottfert - RG25
CHARM EZ-M CHARM SCIENCES INC - ROSA-EZ-M (USA)
CHNS/O ANALYZER1 Thermo Quest - FlashEA 1112
CHNS/O ANALYZER2 Thermo Quest - FlashEA 2000
CLIMATE TEST CHAMBER (เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น) Weisstechnik - C4-180E series
COLOR SPECTROMETER HunterLab - UltraScan pro
COMPREHENSIVE GAS CHROMATOGRAPH COMBINED WITH TIME-OF-FLIGHT MASS SPECTROMETER (GCxGC-TOF MS) LECO - Pegasus 4D-C
COMPRESSION SET TESTER (เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการกด) Yasuda - JIS A5756
CONDUCTIVITY METER CyberScan - CON 200
CONE CALORIMETER (เครื่องทดสอบการลุกติดไฟ) FTT - I-CONE MINI
COULOMETRIC KARL FISCHER TITRATOR Metrohm - 831 KFC
CREEP TESTER (เครื่องทดสอบความคืบ) Yasuda - N-145C
DE MATTIA FLEXING TESTER (เครื่องทดสอบความทนต่อการพับงอตามแนวดิ่ง) Yasuda - No.119
DENSITOMETER BIO-RAD - GS-700
DENSITY ANALYZER Mettler Toledo - Density meter D4
DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER (DSC1) Perkin Elmer - DSC7
DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER (DSC2) Perkin Elmer - DSC8500
DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETER (DSC3) Mettler Toledo - DSC3+ Auto Sample Robot
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYZER Perkin Elmer - DTA7
DIN ABRASION TESTER (เครื่องทดสอบความทนการขัดสีแบบ DIN) Bareiss - -
DISCOVERY HYBRID RHEOMETER TA Instruments - HR-2
DISPERGRADER TESTER (เครื่องทดสอบการกระจายตัวของสารตัวเติม) Alpha - α View
DUMBBELL CUTTER (เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างระบบลม) Pneumatic Sample Cutter - CUT-W200L200-ST150
DYNAMIC FOAM CONSTANT LOAD POUNDING MACHINE (เครื่องทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่) Zwick/Roell - Z005
DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA1) METTLER TOLEDO - DMA 1
DYNAMIC MECHANICAL ANALYZER (DMA2) Perkin Elmer - DMA8000
ELECTRONIC DENSIMETER (เครื่องวัดความหนาแน่นของวัสดุ) Alpha Mirage - MDS-300
ELECTROPHORESIS SET BIO-RAD - Power PAC 3000
FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE FEI - Apreo
Field Emission Transmission Electron Microscope Thermo Scientific - Talos F200i
FLAMMABILITY TESTER, UL 94 (เครื่องทดสอบการลามไฟ) FTT - UL-94
FLOW INJECTOR MERCURY ANALYZER Perkin Elmer - FIMS 100
FOAM COMPRESSION TESTER (เครื่องทดสอบแรงกดโฟม) IDM - F0013
FOAM CONSTANT LOAD POUNDING MACHINE (เครื่องทดสอบความทนต่อการรับแรงของโฟม) Narin - NRI-FCP-10
FOURIER TRANSFORM INFRARED MICROSCOPE SPECTROMETER BRUKER - MICROSCOPE รุ่น HYPERION 3000
FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER BRUKER - VERTEX70
FREEZE DRYER1 FTS SYSTEM - DuraDry
FREEZE DRYER2 FTS SYSTEM - FlexiDry
FREEZE DRYER3 CHRIST - Delta 2-24 lsc
FREEZER MILL SPEX - 6875 Freezer/mill
GAS CHROMATOGRAPH – MASS SPECTROMETER (GC-MS1) AGILENT TECHNOLOGIES - 5977A
GAS CHROMATOGRAPH – MASS SPECTROMETER (GC-MS2) AGILENT TECHNOLOGIES - GC7800B / MS5977B
GAS CHROMATOGRAPH – MASS SPECTROMETER (GC-MS3) Thermo Scientific - Trace GC Ultra / ISQ
GAS CHROMATOGRAPH (GC) Hewlett Packard - 6890
GAS CHROMATOGRAPH (GC1) Hewlett-Packard - 6890 (GC-ENVi)
GAS CHROMATOGRAPH (GC3) Thermo Scientific - TRACE 1310
GAS CHROMATOGRAPH (GC4) Hewlett Packard - 6850
GAS CHROMATOGRAPH (GC5) Agilent Technologies - 6890N
GAS CHROMATOGRAPH (GC6) Agilent Technologies - 7820A
GAS CHROMATOGRAPH (GC7) Agilent Technologies - 7890
GAS CHROMATOGRAPH TRIPLE QUADRUPOLE SPECTROMETER (GC-MS/MS) Agilent Technologies - GC7890B / MS/MS7000D
GEER AGING TESTER (เครื่องทดสอบสมบัติการบ่มเร่ง) Yasuda - 102-SHF-S
GEHMAN STIFFNESS TESTER (เครื่องทดสอบยางที่อุณหภูมิต่ำแบบเกห์แมน) YASUDA - 145-G
GEL DOCUMENTATION BIO-RAD - GEL DOC 1000
GEL PERMENTATION CHROMATOGRAPH (GPC) Agilent Technologies - 1260GPC/SEC MDS
GOODRICH FLEX METER (เครื่องทดสอบความร้อนสะสมของยาง) DOLI - Flexometer 1170
HARDNESS TESTER (เครื่องทดสอบความแข็ง) Bareiss - Digitest II
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)-DIODE ARRAY DETECTOR (DAD), ELECTROCHEMICAL DETECTOR (EDC), EVAPORATIVE LIGHT SCATTERING DETECTOR (ELSD) Agilent - 1100 (HPLC2)
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)-DIODE ARRAY DETECTOR (DAD), REFLECTIVE INDEX DETECTOR (RID), FLUORESCENCE DETECTOR (FLD) Agilent - 1200 (HPLC-Agro)
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)-DIODE ARRAY DETECTOR (DAD), REFLECTIVE INDEX DETECTOR (RID), FLUORESCENCE DETECTOR (FLD) Hewlett Packard - 1100 (HPLC1) 3 Detector : DAD, FLD, RID
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)-UV-Vis DETECTOR (UV-Vis), REFLECTIVE INDEX DETECTOR (RID) Hitachi - CM 5000 (HPLC4)
HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC)-VARIABLE WAVELENGTH DETECTOR (VWD) Agilent - 1260 Infinity (HPLC3)
HIGH THROUGHPUT SURFACE AREA AND POROSITY ANALYZER (BET) Micromeritics - ASAP2460
HORIZONTAL FLAMMABILITY TESTER, FMVSS 302 (เครื่องทดสอบการลามไฟแนวนอน) Sunspot Tooling System - FTC1700
Horizontal Friction Tester (เครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน) Mecmesin - FPT-H1
HYDROMETER - - -
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETER (ICP-OES1) Perkin Elmer - Optima 8000
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETER (ICP-OES2) Perkin Elmer - AVIO 500
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-MASS SPECTROMETER (ICP-MS) Perkin Elmer - NexION2000
INTERNAL MIXER, 120 CC (เครื่องผสมยางแบบปิด) HAAKE - Polylab OS
INTERNAL MIXER, 300 CC (เครื่องผสมยางแบบปิด) CT - CT MX300-TQ
LASER PARTICLE SIZE ANALYZER (LPSA1) Beckman Coulter - LS 230
LASER PARTICLE SIZE ANALYZER (LPSA2) FRITSCH - ANALYSETTE 22 NanoTec
LATEX STABILITY TESTER (เครื่องทดสอบค่าเสถียรเชิงกลของน้ำยาง) KLAXON - MK3
LIQUID CHROMATOGRAPH-MASS SPECTROMETER / MASS SPECTROMETER (LC-MS/MS) AGILENT TECHNOLOGIES - 1290 INFINITY II UHPLC- 6545 Q-TOF
LIQUID SCINTILLATION COUNTER AND LUMINATER Applied Biosystems - 7300
LOW TEMPERATURE COMPRESSION SET TESTER (เครื่องทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงกดที่อุณหภูมิต่ำ) Elastocon - EV 09.05-4
LOW TEMPERATURE RETRACTION TESTER (เครื่องทดสอบการคืบของยางที่อุณหภูมิต่ำ) Yasuda - 145-L
MACRO CHNS ANALYZER LECO - CHN628, S628
MACRO THERMOGRAVIMETRIC ANALYZER LECO - TGA 701
MALDI BIOTYPER Bruker - microflex
MANUAL COMPRESSION MACHINE (เครื่องอัดขึ้นรูปแบบมือโยก) CT - CT PR-1D-W300L300 HD
MERCURY ANALYZER (LUMEX) (DIRECT MERCURY2) LUMEX - RA-915M
MICRO THICKNESS (เครื่องวัดความหนา) Check Line - MTG-D
MICROPLATE READER Biotek - PowerWaveX
MICROWAVE DIGESTOR CEM - MARS 6
MOISTURE ANALYZER AND - MX-50
MOONEY VISCOMETER (เครื่องทดสอบความหนืดของยาง) Alpha - MV 2000
MOVING DIE RHEOMETER, MDR (เครื่องทดสอบสมบัติการคงรูปของยาง) Alpha - MDR2000
MULTI CELL AGING (เครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะชนิดแยกช่องทดสอบ) Yasuda - 122
MULTI-MODE MICROPLATE READER BMG LABTECH - CLARIOSTAR PLUS
NANODROP LITE SPECTROPHOTOMET Thermoscientific - LITE Spectrophotometer
NBS ABRASION TESTER (เครื่องทดสอบความทนการขัดสีแบบ NBS) Yasuda - 271
NEXT-GENERATION SEQUENCING illumina - MiSeq
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE BRUKER - AVANCE NEO 500 MHz
OPTICAL CONTACT ANGLE ANALYZER (เครื่องวัดมุมสัมผัส) Dataphysics - OCA25
OPTICAL EMISSION SPECTROMETER (OES) Applied Research Laboratories - ARL3460
OXIDATION STABILITY TESTER ACCORDING TO EN 15751:2009 ISTEK (FOR EC METER) - ISTEK EC450L (For Ec meter)
OXYGEN INDEX FLAMMABILITY TESTER (เครื่องวัดดัชนีออกซิเจนในการเผาไหม้) Yasuda - No.214
OZONE AGING TESTER (เครื่องทดสอบสมบัติการต้านทานต่อโอโซน) Yasuda - 187-A3
pH METER METTLER TOLEDO - FiveEasy F20
PLASTIMETER (เครื่องทดสอบความนิ่มของยาง) CG - H-01
POLYMERASE CHAIN REACTOR (PCR) PE Applied Biosystems - 9700
POTENTIOMETRIC TITRATOR METROHM - 794 Basic Titrino
RAMAN SPECTROMETER NANOPROTON - RAMANTOUCH (FORCE)
RAPID PROTEIN ANALYZER CEM - Sprint
RAW FIBER EXTRACTORS VELP - FIWE6
Real-time PCR Biometrics - LIGHTGene40G
REAL-TIME PCR Applied Biosystems - 7300
REBOUND RESILIENCE TESTER (เครื่องทดสอบความกระเด้งตัวของยาง) Bareiss - Digitest II
RESISTANCE METER (เครื่องวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า) HIOKI - SM-8220
ROSS FLEXING TESTER (เครื่องทดสอบความทนต่อการพับงอตามแนวระนาบ) Yasuda - No.270
RUBBER PROCESSING ANALYZER, RPA (เครื่องวิเคราะห์ขบวนการขึ้นรูปของยาง) Alpha - RPA2000
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM1) JEOL - JSM-5800 LV (SEM5800)
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM2) THERMO FISHER SCIENTIFIC - QUANTA 400
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM3) HITACHI - SU3900
SKID TESTER (เครื่องทดสอบความต้านทานการลื่นไถล) Wessex Precision Instrument Ltd - S885
SOLVENT EXTRACTOR VELP - SER 148 Series - Solvent Extractors
SOLVENT PERMEABILITY SYSTEM Labortechnik, Shimadzu - HV50 Cell, Nexis GC-2030
SPECTROFLUOROMETER JASCO - FP-8200
SPECTROPHOTOMETER1 MERCK - Spectroquant® Pharo300
SPECTROPHOTOMETER2 MERCK - Spectroquant® Prove 100
STIMULTANEOUS THERMAL ANALYZER Perkin Elmer - STA8000
SULFUR IN OIL ANALYZER HORIBA - SLFA 6800
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTOR WATERS - MV-10 ASFE SYSTEM
SURFACE AREA AND MICROPORE ANALYZER (BET) Micromeritics - ASAP2060
TABER ABRASION TESTER (เครื่องทดสอบความทนการขัดสีแบบ Taber) Taber Industries - 5155
TEMPERETURE SCANNING STRESS RELAXATION TESTER, TSSR (เครื่องทดสอบการพักความเค้น) Brabender - -
TEMPO READER Biomerieux - TEMPO
THERMAL CONDUCTIVITY ANALYZER HOT DISK - TPS2500S
THERMOGRAVIMETRIC ANALYZER (TGA2) Perkin Elmer - TGA8000
THICKNESS GAUGE (เครื่องวัดความหนา) Techlock - PG-20J
TOTAL FAT ANALYZER FOSS - SoxtecTM 8000, HydrotecTM 8000
TOTAL KJEDAHL NITROGEN ANALYZER Gerhardt - Kjeldatherm KB 8 พร้อมชุดควบคุม Gerhardt TZ
TOTAL NITROGEN ANALYZER FOSS - Kjeltec8400
TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER (TOC) for Liquid Analytik jena - multi N/C 3100
TOTAL ORGANIC CARBON ANALYZER (TOC) for solid Analytik jena - multi EA 4000
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) JEOL - JEM 2010
TRINOCULAR FLUORESCENCE STEREO MICROSCOPE Leica - M205FCA
TRUE DENSITY ANALYZER Micromeritics - AccuPyc II 1340
TWO ROLL MILL (เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง) CT - D6L12 ML-D6L12
UNIVERSAL TESTING MACHINE1 (เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบเสาคู่) Zwick/Roell - Z010
UNIVERSAL TESTING MACHINE2 (เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบเสาคู่) Zwick/Roell - Z005
UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER1 JASCO - V-770
UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER2 SHIMADZU - UV-1601
VERTICAL FOAM CUTTING MACHINE (เครื่องตัดโฟม) BAUMER - IS-L
VISCOMETER Brookfield - LVDV-I Prime
VISCOMETER AT 40 °C - - -
VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATOR Mettler - Toledo - V30S
WEATHERING TESTER (QUV1) (เครื่องจำลองและเร่งสภาวะภูมิอากาศ) Q-Lab - QUV
X-RAY ANALYTICAL MICROSCOPE HORIBA - XGT 5200WR
X-RAY DIFFRACTOMETER PANALYTICAL - EMPYREAN
X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER PANalytical - Zetium
ZETA POTENTIAL ANALYZER Brookhaven - ZetaPALS